Dijital Arşivlerde Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınları

Önceki dönemlerde yayınlanmış gazete ve dergi gibi süreli yayınlar tarihçilerin vazgeçilmez kaynaklarından birisidir. Eski bir gazete veya derginin tüm sayılarına ulaşmak çoğu kez pek kolay olmuyor.  Dijital arşivler bu açıdan tarihçilere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Dijital tarih alanında ileri ülkelerin pek çoğunda süreli yayınların neredeyse tümü dijitalleştirildi.  Ülkemizde bu alanda daha alınacak çok yol olsa da, güzel örnekler de yok değil.

Bu yazıda Türkçe süreli yayınların dijital arşivlerini paylaşacağım. Buradaki liste sadece tarihi nitelikteki süreli yayınları kapsıyor. Sıralama süreli yayının ilk sayısının tarihine göre, en eskiden en yeniye doğru yapıldı. Yayının isminin yanındaki tarihler dijital arşivde bulunan ilk ve son sayının tarihlerini gösteriyor. Dolayısıyla her zaman süreli yayının yayına başlama ve sona erme tarihleriyle denk düşmeyebilir.

Tabi ki  dijital süreli yayınların tümünü burada paylaşmak zor. Daha fazlasını araştırmak isteyenler şu web sitelerine bakabilir:

 

Takvim-i Vekayi (1831-1910)

IRCICA Farabi Djital Kütüphanesinden.

Web Adresi: http://e-library.ircica.org/search/?act=direct-search&collections=58

 

Diyojen  (1870-1873)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Web adresi: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/3425676 

aa

 

Muharrir (1876-1879)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Web adresi: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/4541676

 

Tercüman-ı Hakikat (1880-1922)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=2398

 

Servet-i Fünûn (1891-1928)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=482

 

İkdam (1900-1915)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=56

 

Demet (1908)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Web adresi: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/3308907

 

Tanin (1908-1912)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veri tabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=60

 

 

 

Şehbal (1909-1914)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Web adresi: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/3137034

 

Hikmet (1910-1911)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Web adresi: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/4212196

 

Peyam (1913-1914)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=58

 

Hâkimiyet-i Milliye (1919-1928)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=1998

 

Anadolu Mecmuası (1924-1925)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Web adresi: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/4541663

 

Türkiyat Mecmuası (1925-2016)

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan Türkiyat Mecmuası’nın tüm sayıları.

Web Adresi: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuturkiyat/issue/archive

 

Akşam (1929-1964)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=2399

 

Kadro (1932-1935)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Web adresi: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/3137049

 

Ulus (1935-1937)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=64

 

Yeni Sabah (1939-1950)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=68

 

 

Bonn Üniversitesi Dijital Kütüphanesi’nde Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Dergileri

aa
İlk Türk mizah dergisi Diyojen’in (1870-1873) tüm sayılarına (toplam 183) Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından ulaşabilirsiniz.

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından Osmanlı ve Erken Cumhuriyet döneminde yayınlanan 7 dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz. Dergilerin hemen hemen tüm sayıları mevcut. Açık erişim var ve görüntü kalitesi oldukça iyi.

Dergiler

  • Diyojen: 1870-1873
  • Muharrir: 1876-1879
  • Demet: 1908
  • Şehbal: 1909-1914
  • Hikmet: 1910-1911
  • Anadolu Mecmuası: 1924-1925
  • Kadro: 1932-1935

Web Adresi: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbn/nav/classification/3085789